Foreign Trade Policy Department

  Lao (ພາສາລາວ)English

Main Menu

GATS Enquiry Point

WTO & AEC Center

Who's Online

We have 113 guests online

Visitor Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday758
mod_vvisit_counterYesterday932
mod_vvisit_counterThis week6845
mod_vvisit_counterLast week7095
mod_vvisit_counterThis month16804
mod_vvisit_counterLast month28401
mod_vvisit_counterAll days1310490

What we do

The Foreign Trade Policy Department (FTPD) has the following duties:

  ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ນຄຕ” ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂຽນເປັນພາສາສາກົນວ່າ “Foreign Trade Policy Department” ຂຽນຫຍໍ້ ເປັນພາສາສາກົນ ວ່າ “FTPD”. ຊຶ່ງພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວຽກງານນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ການເຈລະຈາການຄ້າ ໃນຂອບຕ່າງໆ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ.

  ມີໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ ກຽ່ວກັບວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອສ້າງເປັນນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ຍຸ​​ດທະ​ສາດ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ແຜນຍຸດທະສາດເຈລະຈາການຄ້າ ​ແລະ ​ແຜນ​ແມ່​ບົດກ່ຽວກັບ​ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະ​ເທດ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຈລະຈາການຄ້າໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ;
  3. ຄົ້ນຄວ້າ ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງການພົວພັນການຄ້າ ໃນຂອບ ຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ ຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງ​ນຳ​ສະ​ເໜີນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ມາ​ດຕະການກ່ຽວກັບ​ການ​ປັບ​ຕົວ ​ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ປ​ະຊາ​ຊົນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​;
  4. ເປັນໃຈກາງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີມາດຕະການປົກປ້ອງການຄ້າທີ່ເປັນທຳ, ລວມທັງເຮັດບົດບາດເປັນຫລັກໃນການເຈລະຈາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບ  ຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
  5. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຈລະຈາການຄ້າ ໃນຂອບ  ຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ສອງ​ຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ​ແລະ ອະນຸ​ພາກພື້ນ ລວມທັງກອງ​ປະຊຸມ​​​ ໃນ​ຂອບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ການ​ຄ້າ​​ສອງ​ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ປະ​ເທດອື່ນໆ ທີ່​ກຽ່ວຂ້ອງ;
  6. ສະຫຼຸບ​ລາ​ຍງານ ​ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ການ​ເຈລະ​ຈາ​ການ​ຄ້າ ໃນ​ຂອບຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ​ສອງ​ຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ​ແລະ ອະນຸ​ພາກພື້ນ;
  7. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ​ພັນທະ​ຂອງ ສປປ ລາວ​​ ​ແລະ ​ປະ​ເທດ​ຄູ່​ຄ້າ ພາຍ​ໃຕ້​ສັນຍາ​ທຸກ​ສະບັບ​ທີ່​ສປປ ລາວໄດ້ເປັນພາຄີ​, ລວມທັງການສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​​ ຫຼື ​ການສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວກັບພັນທະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໃຫ້​ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​;
  8. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າ ປະຈຳອົງການການຄ້າໂລກ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະມາຊິກອົງການດັ່ງກ່າວ;
  9. ເປັນໃຈກາງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ອົງການການຄ້າໂລກ, ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ, ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອາຊຽນ ແລະ ວຽກງານໃນຂອບສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APTA) ແລະ ສັນຍາການຄ້າອື່ນໆທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນພາຄີ;
  10. 10. ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ ສປປ ລາວ ​​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ການ​ຄ້າ​ ໃນ​ຂອບຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ສອງ​ຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ​ແລະ ອະນຸ​ພາກພື້ນ ໂດຍປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
  11. ແຈ້ງ​ໃຫ້ກອງ​ເລຂາ​ອົງການ​ການ​ຄ້າ​​ໂລກ, ກອງ​ເລຂາ​ອາຊຽນ, ກອງເລຂາສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ຄູ່​ຮ່ວມ​ເຈລະຈາ​​ ກ່ຽວກັບ​ການ​ດັດ​ແກ້ ​ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ​ຂອງ ສປປ ລາວ;
  12. ສົ່ງ​ເສີມ​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ​ໃຫ້ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ເຈລະຈາ​ການ​ຄ້າ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຮັບຟັງ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ ​​ແລະ​ ຂໍ້ສະ​ເໜີຂອງ​ພາກສ່ວນ​ດັ່ງກ່າວ;
  13. ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ຂອງ​ກົມ ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ ສະ​ເໝີພາບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອ​ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິຜົນ;
  14. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດວາງຊັບຊ້ອນພະນັກງານຂັ້ນວິຊາການ ໃນຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ,  ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຊັບຊ້ອນ ຂັ້ນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂຶ້ນໄປ ຕາມມາດຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະກອນ​;
  15. ພັດທະນາສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ​ນະ​ໂຍບາຍການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະເທດ;
  16. ສະເໜີປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມ;
  17. ມີສິດເຊັນເອກະສານຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງກົມ;
  18. ປະຕິບັດ​ສິດ ​ແລະ ໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫຼື ລັດຖະບານ.

  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ 6 ພະ​ແນ​ກ ຄື:

  1.  ພະ​ແນ​ກ ບໍລິຫານ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

  2.  ພະ​ແນ​ກ ການ​ຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ

  3.  ພະ​ແນ​ກ ​ການຄ້າສອງ​ຝ່າຍ​

  4.  ພະ​ແນ​ກ ເສດຖະກິດອາຊຽນ

  5.  ພະ​ແນ​ກ ການ​ຄ້າດ້ານ​ສິນຄ້າ

  6.  ພະ​ແນ​ກ ການ​ຄ້າດ້ານ​ບໍລິການ

   

    
   You are here: Home About us What we do