Foreign Trade Policy Department

    Lao (ພາສາລາວ)English

Main Menu

GATS Enquiry Point

WTO & AEC Center

Who's Online

We have 127 guests online

Visitor Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday760
mod_vvisit_counterYesterday932
mod_vvisit_counterThis week6847
mod_vvisit_counterLast week7095
mod_vvisit_counterThis month16806
mod_vvisit_counterLast month28401
mod_vvisit_counterAll days1310492

WTO Overview

E-mail Print PDF
ອົງການການຄ້າໂລກ (ອຄລ)
ອົງການການຄ້າໂລກ (ອຄລ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 1/1/1995 ຊຶ່ງແມ່ນໝາກຜົນຂອງ ການເຈລະຈາການຄ້າ ໃນຮອບອູຣຸ ກວາຍ ໂດຍປ່ຽນແທນອົງການແກດ (GATT) ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1947. ອົງການການຄ້າໂລກ ມີການຂະຫຍາຍຂົງເຂດການຄຸ້ມ ຄອງດ້ານລະບຽບການຄ້າລະ ຫວ່າງປະເທດ ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ກວມເອົາສະເພາະ ແຕ່ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງລວມການ ຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕື່ມອີກ. ສະມາຊິກຂອງ ອົງການການຄ້າໂລກ ໄດ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ຈາກ 23 ປະເທດ (ຫຼື ອານາເຂດພາສີເອກະລາດ) ໃນມື້ກໍ່ຕັ້ງ ເປັນ 160 ປະເທດ (ເຢເມນ ແມ່ນ ສະມາຊິກ ປະເທດລ່າສຸດ) ໃນເດືອນ 6/2014, ໃນນັ້ນ, ມີປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ກວມເຖິງ ປະມານ 2/3 ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ອົງການການຄ້າໂລກ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ເຈນີວາ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຄົນ ປະຈຸບັນແມ່ນ ທ່ານ Roberto Azevêdo ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າ ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ ໃນເດືອນ 10/2013.
1. ການບໍ່ຈຳແນກປະຕິບັດ (Non-Discrimination)
ປະເທດສະມາຊິກຕ້ອງໃຫ້ການປະຕິບັດ ເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ສິນຄ້ານຳ ເຂົ້າຈາກທຸກສະມາຊິກ. ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອປະເທດໃດໜຶ່ງຫາກຫຼຸດອັດຕາພາສີ ຫຼື ຍົກເລີກມາດຕະ ການຈຳກັດການຄ້າຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງປະເທດສະມາຊິກໃດໜຶ່ງ ປະເທດສະມາຊິກດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ປະ ຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນຕໍ່ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຊະນິດດຽວກັນທີ່ມາຈາກສະມາຊິກອື່ນໆ.
1.2. ຫຼັກການປະຕິບັດແບບພາຍໃນຊາດ (National Treatment: NT): ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໃຫ້ການ ປະຕິບັດຕໍ່ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ (ພາຍຫຼັງທີ່ຊຳລະພາສີຢູ່ດ້ານພາສີແລ້ວ) ຄືກັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະ ເທດ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຄ້າເສລີ ເທື່ອລະກ້າວນັ້ນ, ປະເທດສະມາຊິກ ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ເປີດ ຕະຫຼາດສິນຄ້າ ແລະ
ຂະແໜງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນບົນຫຼັກການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ອົງການການຄ້າໂລກ ມີກົນໄກການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າ ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ໂດຍມີຮອບວຽນ ທຸກໆ 2 ປີ ສຳລັບປະເທດ ເສດຖະກິດໃຫຍ່, ທຸກໆ 4 ປີ ສຳລັບປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ທຸກໆ 6 ປີ ສຳລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄວາມ ໂປ່ງໃສຍັງໝາຍ ເຖິງການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປີດເຜີຍ ໂດຍຜ່ານກົນໄກ ແຈ້ງການ ແລະ ຈຸດສອບຖາມເພື່ອໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ສະມາຊິກ ອຄລ ໄດ້ຮັບ ຊາບກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ.
1. ຄຸ້ມຄອງບັນດາສັນຍາການຄ້າ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໂດຍຜ່ານສະພາ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ຕ່າງໆ ທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
2. ເປັນເວທີໃນການເຈລະຈາການຄ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກທາງການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກ ໃນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
3. ເປັນເວທີປຶກສາຫາລື ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
4. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ລະບົບການຄ້າສາກົນ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າ.
5. ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແກ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດຈາກການຄ້າສາກົນ.
6. ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ກອງທຶນສາກົນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການ ວາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດໂລກ.
  • ສັນຍາທີ່ສຳຄັນ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ
ກວມເອົາ 3 ຂົງເຂດການຄ້າ ຄື:
I. ການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ
o ສັນຍາລວມວ່າດ້ວຍ ອັດຕາພາສີ ແລະ ການຄ້າ (GATT) ປີ 1994 (ສັນຍາແມ່ບົດ)
o ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການກວດກາກ່ອນການສົ່ງອອກ
o ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການທຸ່ມຕະຫຼາດ
II. ການຄ້າດ້ານການບໍລິການ
III. ການຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ


Last Updated ( Friday, 04 July 2014 11:26 )  
You are here: Home WTO and Lao PDR WTO Overview